جبهه متحد ارتجاع

از قرار معلوم صدها رادیو تلویزیون و نماز جمعه و شنبه و سایتهای
معلوم الحال علیه مجاهدین خلق کفاف نداده است که این روزها صدای آمریکا و رادیو فردا و بی بی سی هم انجام وظبفه می کنند.
در طول تاریخ مبارز و آرمانگرا برای خودش هیچ نمیخواسته است.

در برنامه روی خط صدای امریکا در روز سه شنبه ۲۳ آذر۱۳۹۰ ظاهرا بحث آزاد در باره اشرف و از انگلستان اقای غلامحسین باقر زاده و به عنوان مدافع حقوق بشر از لندن اداره کننده برنامه بود تا راه حل خروج مجاهدین خلق بررسی شود। تلفن ها از وزارت اطلاعات وصل میشد و حقوق بشری برخورد میکردند। نتیجه گیری هم چنین بود که مجاهدین خلق و رهبران آنها مسئول هستند نه دولت عراق و آمریکا وخامنه ای.
راه حل یکی از امت حزب اله چنین بود : سم بریزید و همه آنها را بکشید। عکس العمل باقر زاده سکوت بود که بگوید حقوق بشر آمریکائی ها در عراق موش زائید.

مگر طی سی وسه سال گذشته حزب اله راه حل دیگری هم داشته و آیا این راه حل دیگر احتیاج به اینهمه میز و صندلی و خانم های لاک زده دارد؟ محاکمه غیابی در زمان شاه دیده بودیم اما محاکمه تلفنی به این شکل ندیده بودیم । دادستان از مقر حزب اله و مجری هم از امریکا وحقوق بشر هم از انگلستان همه چیز جور و دمکراتیک بود । فقط متهم حضور نداشت و خط برای آنها همیشه بسته است । شاید بخاطر بدبودن آب و هوا است که سی و سه سال راه حل برای مردم سینه دیوار گذاشتن بوده وهمه تقصیرات هم بگردن انها است که سر خم نمیکنند।.

یک بام دوهوا।

آنها که میخواهند صورت مسئله را به پای مجاهدین خلق بنویسند که اشتباه خودشان بوده خوب شما هم که به تبعید امده اید اشتباه خودتان بوده، چرا آمدید؟ شما که مثل مجاهدین خلق نبودید چرا نیمه شب از کوه و دشت عزم سفر کردید؟
مجاهدین خلق در نبردی نا برابر هستند و مبارزه شان تا بزیر کشیدن عمامه داران ولایت فقیه ادامه دارد و هر روز همین وضعیت بوده است، چه در فرانسه یا گابن و یا در عراق .
اگر امروز بر اینها چنین سخت میگیرند علت دارد। چرا وقتی باندهای سرکوبگر رژیم از ایران خارج می شوند در اروپا و امریکا انها را با سلام و صلوات بر کرسی های دانشگاهها می نشانند که درس اخلاق بدهند، مشاور می شوند حلوا حلوای شان میکنند.
جناحی که در نسل کشی دهه ۱۳۶۰ مستقیم .دست داشتند میخواهند با زدوبند بر سرنوشت مردم مسلط شوند .
پرده ها بالا رفته است که چرا مجاهدین خلق را در لیست تروریستی نگاه داشته اند نایاک مزدور استخدام میکند وپول خوبی هم میدهد تا مفت خوران خامنه ای را از زیر ضرب بیرون بیاورند .
جهت اطلاع امروز فقط مجاهدین خلق گرفتار نیستند। همه مردم ایران و از جمله انها که در اوین هستند گرفتار یک دیکتاتور بیرحم میباشند । مجاهدین خلق برای رهائی همه مردم دست از زندگی شسته اند، از میان مردم بر خواسته اند و شرافت و حیثیت هر ملتی از ویتنام تا فلسطین به پیشگامان انها بوده است .
راه حل مجاهدین خلق از عراق همان است که امروز همه حقوقدانهای بین الملی و پارلمانتر ها، نمایندگان مجلس اروپا و امریکا گفته اند.
آیا جبهه متحد ارتجاع صبرا و شتیلای دیگری را تدارک می بینند؟
امریکائی ها مصدق را نمی پذیرفتند। علتش چه بود؟ بهمان علت محاهدین خلق را در لیست تروریستی گذاشته اند تا دست آموزان و نفرات خودشان را بر مردم مسلط کنند و چیزی شبیه نوری مالکی را در آب نمک خوابانده اند. سرنوشت مردم در حال رقم خوردن است .
در سال ۱۳۵۷ کسی فکر نمیکرد مرتضی مطهری وسید محمد بهشتی بدستور خمینی در رابطه با سیا وساواک مشغول پختن چنین اشی باشند ।بازهم شاهد تکرار تاریخ هستیم ؟اما حالا کسی نمیتواند بگوید ما بی خبر بودیم به چه جرمی علی صارمی حاج اقائی وجعفر کاظمی ودهها هزار نفر راتیرباران کردند بهمان جرم هم مجاهدین خلق را در لیست تروریستی گذاشته شده اند تا نوری مالکی وهادی عامری به کاخ سفید بروند بله ارتجاع جاده صاف کن امپریالیسم است ایا تانک امریکائیها را برای کسانی فرستادن که بدون سلاح هستند دلیل مدرنیته است؟
سوال اینست که امریکائی ها بر سر ایران با چه کسانی نسشسته اند ؟


من این روزها را همانند روزهای قبل از کودتای بیست وهشت مرداد می بینم। وقتی کودتاچی ها تدارک میدیدند کاشانی ومکی وحزب توده اتش بیار معرکه بودند । اگر زمینه کودتا را بسته بودند چنین فاجعه ای رخ نمیداد مجاهدین خلق در صف اول نبرد هستند در برابر انها رژیم تشنه بخون که حیاتش را در نابودی مخالفین میداند اخوندها با زدوبند امدند وبا زدوبند هم مانده اند ودرسهایشان را بلد هستند باید هر رژیمی یا مردم را داشته باشد یا باج بدهد با پول نفت اوین و لابی های امثال نایاک را درست کرده اند نفرات جدیدی را هم اورده اند و دلالها رنگارنگ واز همه رنگ که بلدند شیپور را از سر گشادش بزنند.
لابی های نفت وخون براحتی نمیتوانند زمان بخرند ।هادی عامری از طرف خامنه ای پیام شخصی برای امریکائی ها داشته است.
ایا امریکائی هامیدانند که مسول سیه روزی امروز مردم ایران بوده که بخاطر کودتای بیست وهشت مرداد عذر خواهی میکنند واخوندها ی خونخوار که تا بحال در قدرت ماندهاند محصول ز د وبند انها بوده است .

چه کسانی جنگ طلب هستند؟

در دوران جنگ خانمانسوز وقتی مجاهدین خلق عکسی را منتشر کردند که هواپیماهای خمینی مشغول بارگیری از هواپیماهای اسرائیلی در فرودگاه فرانکفورت بود همه جهان مات متحیر بودند که خمینی از بام تا شام علیه اسرائیل شعار میدهد اری جنگ طلب همانها بودند وهستند که شعار جنگ جنگ تا پیروزی و با اسلحه اسرائیلیها را میدادند। فرزندان مردم را از سر کلاسها در جبهه ها بر روی مین میفرستادند وحالا شعار عدم خشونت میدهند میخواهید جای قربانی را بکمک صدای امریکا وبی بی سی رادیو فردا عوض کنید ।چرا راجع به انروزهای طلائی چیزی نمیگوئید که عکس منتشر میکردید، افتخار هم میکردید با کلاس های درس خالی از دانش اموزانی که بر روی مین فرستاده بودید هر دو جناح جنگ طلب بودند.।


انها که میدانند پشت این صحنه چیست مسئولیت تاریخی دارند ومهم نیست که با مجاهدین خلق موافق یا مخالف بود مهم اینست که نگذاریم زنجیرها را به پای مردم ببندند که باز کردنآان با کرام الکاتبین است با زندانها وشکنجه ها و تیربارانها و تیعید های چندین نسل همراه خواهد بود । کلاه گذاری کار پیچیده ای نییست । تا بحال هم گذاشته اند.و برای همین هم اکنون مشغول هستند تا مجاهدین خلق را از سر راه بردارند .
در سایت جرس کدیور که آینه به اصطلاح اصلاح طلبان است سر وکله موسوی تبریزی که با دو شماره حکم اعدام میداد پیدا شده است و حالا جزو فضلا و مدرسین حوزه علمیه و باصطلاح اصلاح طلب هم شده است . خط همان خط خلخالی ، لاجوردی و موسوی تبریزی است .
آیا اینها که این روزها بر سر سرنوشت مردم با آمریکا نشسته اند و از کشته پشته می ساختند تروریست نیستند ؟