آیا هنوز بی بی سی صاحب عله است؟

بیست و سه اسفند۱۳۹۰بی بی سی راجع به خروج احتمالی مجاهدین خلق از لیست آمریکا گزارشی داشت.
خلاصه حرف بی بی سی این بود که چرا مجاهدین خلق فعال هستند؟ بدینجهت آنها را در کنار القاعده قرار داده است .
نظر کار شناسان نفتی ابن است که مجاهدین را از لیست خارج نکنید. سئوال این است که آیا با دستگاه امنیتی زیر نام ژورنالیسم روبرو هستیم؟ مشابه حسین شریعتمداری سر دبیر کیهان که او هم زیر نام روزنامه نگار در زندان اوین مشغول مبارزه با تروریسم است.
بی بی سی خودش را صاحب عله میداند.
اما تروریست چیست و کیست ؟
تروریست همان کسانی هستند که در دادگاه میکونوس با اسم معرفی شدند و محکومیت آنان برسمیت شناخته شد. در بازجوئی های سعید امامی- مقام امنیتی- نوشته شده در خانه مصباح یزدی برای گرفتن فتوای قتل رفته بود، اسداله بادامچیان و حاج آقا خوشوقت هم از بیت رهبری آنجا بودند. همانجا فرمان قتل را از فلاحیان وزیر اطلاعات گرفته است و کشیشها را بر اساس حکم کشته است. در همان دوران دو دختر را به تلویزیون آوردند که گفتند از مجاهدین خلق هستند. رژیم میکشد و مسئولیت آن را بگردن قربانی تروریسم دولتی میگذارد . این قصه سر دراز دارد. شما صاحبان بی بی سی بدنبال پیدا کردن سر نخ تروریسم نیستید . کار دیگری به شما از طرف صاحبان کمپانی های نفتی واگذار شده و به آن مشغول هستید که قربانی را بجای قاتل بنشانید . اما تلاشهای شما محکوم به شکست است کما اینکه آخوندهای قرون وسطائی نتوانستند. آنها دهها دادگاه علیه مجاهدین خلق از طرف ایادی رژیم مثل احسان نراقی و شرکا پیدا و پنهان رژیم در فرانسه و انگلیس و آمریکا براه انداختند . در تمام آنها مجاهدین خلق برنده دادگاه بودند و معنی آن اینست که مقاومت در برابر دیکتاتورها حق مسلم هرملتی میباشد و ایران متعلق به یکنفر و یک خانواده نیست . بزرگترین خدمت به خامنه ای ضربه زدن به مخالفین اوست و او میداند بی بی سی به چه کاری مشغول است.
مجاهدین خلق میدانند چرا تحت فشار هستند. چیز پنهانی هم نیست. بیش از سی سال است که یک مبارزه سهمگین بین مردم و ملاها - که میگویند نماینده خدا هستند- در جریان است و مجاهدین این ملاهای جانی را برسمیت نشناخته و نمی شناسند و پنهان هم نکرده اند . دعوا علت دارد، کوتاه نیامده اند، هرچند بی بی سی را خوش نیاید .
در خاطرات آیت اله منتظری نامه منوچهر قربانی فر دلال اسلحه برای رژیم از آمریکا و اسرائیل هست که نوشته است ضمن خرید اسلحه مشغول پرونده سازی علیه مجاهدین خلق میباشد . برای هرکسی که بخواهد بداند دلیل اینهمه پرونده چیست براحتی میتواند سرنخ را پیداکند اگر چه در زیر چتر خبرنگاری و یا فعال سیاسی باشد .
تردید ندارم که در آینده تمام مکاتبات مطروحه فیمابین دلالها و آخوندهای حاکم را مردم خواهند دید و همانند برگ بازجوئی سعید امامی و نامه منوچهر قربانی فر از ان گریزی نیست .
اما بی بی سی میگوید مجاهدین خلق به مقامات امریکائی پول داده اند تابحال اخوندها میگفتند پول ازانها میگرفتند وخبر انرا هم ظاهرا ملاها به روزنامه های خارجی داده بودند .وسایتهاهم حکم صادرمیکردند همانها که یک قدمیشان را هم نمیتوانستندبینند بگذریم .
ایا به دادگاه انگلیس وفرانسه واتحادیه اروپاهم پول داده اند. یا مسئله چیز دیگریست وبه ان بپردازید .مجاهدین خلق الترناتیو انگلیسی امریکائی نیستند که بزیر ضرب میروند وبقیه پوشال روی بساط است این اصل ماجرای بین بی بی سی ومردم تحت ستم اخوندی است .
انچه امروز در لیبرتی اتفاق افتاده دلیل همانست که گفته ام نه چیزدیگر. وزیر خارجه امریکاهم میگوید اگر مجاهدین خلق در خروج از اشرف مشکل ایجاد نکنند آنوقت آنها هم ممکن است بگویند تروریست نیستند یعنی به جرم ناکرده اعتراف میکند.
حقوقدانان بی بی سی آیا می فهمید ماجرا چیست؟ا خودتان را بخواب زده اید . مردم چشم وگوششان از این ردیف چیزها پر است . شمشیر بالای سر مجاهدین خلق میچرخیده و میچرخد . از فرقه و سکت گرفته تا کرد کشی و شیعه کشی، از مزدور استکبار گرفته تا پول دادن به هزاران پارلمانتر و سیاستمدار ، با لاخره اگر تیر اول نگرفت تیر دوم و سوم و اگر همه اینها نگرفت به سراغ آجان دوبل مسعود خدابنده میروید که سر در آخور خامنه ای دارد .
آیا بی بی سی نفهمیده که در قرن نوزدهم و بیستم نیستیم که افتاب در انگلیس غروب نمیکرد . گذشت دورانی که شبها اعلامیه های خمینی را در رادیو میخواندید و کار تمام شده بود و خمینی را به ماه فرستادید . آش ولایت مطلقه می پختید تا کامتا ن از پول نفت شیرین شود .
بگوئید چه کسی تروریست است؟
آنها که ملاها را آورده اند یا قربانیان این دستگاه شوم مخوف؟ یکبار دیگر بازجویی های سعید امامی را بخوانید و به آن خیمه شب بازی ها که می پرداختید نگاه کنید .
اگر مجاهدین میخواستند از این اتهامات سخیف بترسند وارد چنین مبارزه ای با خمینی و نوکران او نمیشدند . میدانند در راه آزادی مشقت های بسیاری بوده و هست و مردم باید به آزادی برسند و حق مسلم آنهاست که بدون ولی فقیه زندگی کنند . مگر شما برای سازندگان تفسیر های سیاسی پول نمیدهید تا تفسیر «بزک نمیر بهار میاد» را از بی بی سی بخوانند. حالا قیاس به نفس میکنید . دادگاههای آمریکا میگویند دلیلی برای تروریسم بودن مجاهدین خلق در پرونده نیست .
آلترناتیو انگلیسیها همان کسانی هستند که میگویند خامنه ای دزد نیست و پولهایی را که پسرش ولیعهد در بانک انگلیس واریز کرده از روضه خوانی هایی بدست آورده که در ماه محرم و صفر در هیات انصار الحسین در خیابان عین الدوله میخوانده است .
خامنه ای روضه خوان دوره گردی بود که در دهه ۱۳۴۰ به تهران می آمد و در شمس العماره در مسافرخانه مروی طبقه چهارم اطاق اول اطراق میکرد و من او را در آنجا میدیدم و منقلش هم پشت درب اطاق همیشه روشن بود و با انبر کوچکی که داشت ذغال سرخ شده را زیر و رو میکرد و نعشه میشد و سید حسین جمارانی برادر سید مهدی جمارانی درباره او گفته بود علی آقا پانزده سال است روزی سه بست میزند و هنوز هم معتاد نیست و سی سال است ترور میکند و هنوز به نظر بی بی سی تروریست نیست .