زلزله تهران بالای ده درجه ریشتر استولایت بر مهجور وصغیران واجب می باشد که قدرت تشخیص خیر وشر را ندارند پس احتیاج به ولی دارند از آن جهت نیاز دارند که حقی از آنها ضایع نشود
ولی فقیه می بایست وجهه ئی در بین مردم کوچه وبازار داشته باشد. تسبیح و سجاده در جیب وکیف وقبا داشته باشد هر گاه رهگذری یا مقلدی را دید شروع به تسبیح انداختن كند و حمد و سپاس گوید تا اعتماد از برای دادن وجوهات بیشتر شود وخدای نا کرده مردم از داشتن چنین ولی نا شکری ونا سپاسی ننمایند
وقتی راه می رود وقار او جلب توجه عوام کند و آنها را وادار به ذکر صلوات نماید
که از سلاله پیامبر است وبه این دنیا آمده فقط برای کار خیر و امورات خلق الله ونگاهش به دنیا مادی نیست وبرای خود هیچ نمی خواهد اهل ریا ودغل نمی باشد
تمام حل مسا ئل دنیا وآخرت در ید اوست روایات واحادیث را از حفظ می باشد تا در صورت نیاز خلائق را راهنمائی نماید که راه کج نروند به مال ومقام بی اعتنا باشند دروغ نگویند وتهمت نزنند به نوامیس مردم نگاه بد نداشته باشند
تمام نیکی های دنیا در صورت داشتن چنین ولی از آن آنها خواهد بود وقدر بدانند وآنها که به چنین ولی وفقیهی بی اعتنا هستند گناهکار می باشند اهل عذاب اخروی که در انتظار آنها است
کار ولی چیست؟ با تمام توان بکوشد که حد و حدود کامل اجرا شود وعدل در سرزمین جاری گردد ونا اهلان رسوا شوند واین وظیفه ولی می باشد که دست آنها را رو کند و می گوید از طرف خدا ماموریت داشته است بیاید جامعه را اصلاح کند به این پدیده می گویند ولایت فقیه
اما اگر کسی یا کسانی چنین ولی را نخواهند و او را فرستاده خدا ندانند کار آنها با کرام الکاتبین است و در باره آنها تز ولایت فقیه باید پیاده شود
تز ولایت فقیه یعنی وقتی ادعای ولایت دارد بر همه اقشار واجب است با دین و بی دین مسلمان وغیر
مسلمان بدون چون وچرا سر نوشتشان را به او بسپارند وبر اوامر او گردن نهند واگر نپذیرفتند با شمشیر و داغ و درفش درست نشدند و بر ولایت او گردن ننهادند دانشگاه اوین و کهریزک بر آنها واجب می شود تا حد و حدود جاری و ساری شود و اگر روزی گفت جنگ که خلاصه خون گوشت سرخ شده با خمپاره و موشک است نوش جان کنند و دم برنیاورند و فرزندانشان را در تنور جنگ با دست خود بفرستند تا ولی رضایت خاطر پیدا کند و از وجوهات شرعیه خرید اسلحه از همه بلاد کفر مانعی نخواهد داشت
تز اقتصادی ولی فقیه
اگر کفت اقتصاد مال خر است از این جهت می باشد که به آسایش نیاز دارند واگر کسی دم از آسایش و زندگی معمولی زد و برای شکم زن و بچه نگران بود چه بخواهد و یا نخواهد همان چهار پا می باشد
نظریه ولی در باره علم و تخصص
ولی وقتی از دانشگاه بدش آمد و گفت ما هرچه می کشیم از دست با سوادان ومتخصصین می باشد چرا که هر چه ما می گوئیم نمی پذیرند و به حرف عالمان دنیا گردن نمی نهند تا بهشت در انتظارشان باشد و اگر نه اهل دوزخ خواهند بوداین خلاصه ای از درس ولایت فقیه است
اما اگر کسی یا کسانی حرف ولی را به جان و دل نشنیده و در آن شک کردند و زور ولی به آنها نرسید چه باید کرد
ولی مجاز است به آنان بگوید حرف شما درست است ما با هم اختلافی نداریم و با هم برادریم و تو اهل کتاب هستی و ما هم همچنین و بنابراین دعوا بین دو برادر جایز نمی باشد تا زمانی که طرف مقابل آماده پذیرش این برادری نشده است با او از در مهربانی سخن گو وعده بهشت دنیا و آخرت به او بده و حل مسائل را به او بسپار که اصلا ما کنار می رویم یعنی ریش وقیچی دست او باشد و تو هر چه بخواهی همان بشود رغبتی نسبت به مال و مقام نشان نده و خودت را به ساده لوحی بزن تا زمانی که خام شد و مشغول مذاکره شد شمیشر را بکش و به او مهلت نده و سر را از گردن جداکن به این می گویند ولایت فقیه
و خمینی با تمام طیفهای سیاسی چنین کرد و با چنین خط و خطوطی توانست براسب قدرت سوار شود و قدرت را در دست بگیرد
در پاریس که بود بیش از پنج بار نماز در باره آزادی می خواند ودر باره فواید آزادی برای جامعه بشری با خبرنگاران وقت و بی وقت به سخن می نشست و به آنها رهنمود می داد و رادیو و تلویزیونها برای مصاحبه و دیدن او صف کشیده بودند و با این شگرد راه پله به آسمان باز کرد و در ماه اطراق کرد واز همان جا با مردم ایران و جهان سخن می گفت تا به بهشت زهرا رسید و همه افسران شاه را دعوت به همکاری کرد: اقای سرهنگ ما می گوئیم شما اقای خودتان باشید نه نوکر شاه، آقای تیمسار ما می گوئیم شما آقای خودتان باشید نه نوکر شاه، آیا این بد است؟ و من هم طلبه ای بیش نیستم بیائید با هم برادریم. وقتی خام شدند چند روز بعد به همه آنها ترفیع درجه داد وهمگی را از دم تیغ گذراند
نخست وزیر امام زمان
نوبت به مهندس بازرگان رسید که در پاریس قرار بود خمینی به پائین تر از توپخانه برود و سپس برای ارشاد عازم قم شود و بازرگان را با احترام بسیار در دیگ زود پز پخت وچون می خواست از پل او رد شود. شرائط بازرگان را پذیرفت وقتی از پل عبور کرد بازرگان را سکه یک پول کرد و با بقیه هم چنین نمود و بعضی از وزاري دولت امام زمان را گردن زدند، همچون داریوش فروهر وزیر کار، و یا مغزشان را در دوران اصلاح طلبان اصلاح کردند مثل دکتر کاظم سامی وزیر بهداری را سوراخ سوراخ کردند و صادق قطب زاده را هم تیرباران کردند تا اسرار فاش نشود و خمینی گفته بود قطب زاده را من بزرگ کرده ام. یعنی حق بر گردن او داشت برای چنین روزی، و کشتن بسیاری را حلال کردند و به همه آنها که به قول او اعتماد کرده بودند جایزه مناسبی داد که بعضا شکر گزار هستند ورازب او را در خلوت خود نگاه داشته اند تا آبروی فقیه که با تمام شیاطین دنیا بقول خودش زد و بند کرده بود پنهان بماند تا روزی که صندوقخانه های آمریکائی ها باز شود تا معلوم گردد عاقدان چه کسانی بودند مسلما خمینی و پسرش احمد زبان خارجی نمی دانستند که مستقیما شکیات و سهویات را درس بدهند مثل درسهائی که خمینی هر روز در مسجد سوق الحویش برای طلاب می داد
دکتر ابراهیم یزدی در مصاحبه ای گفته بود خمینی از سه کانال با آمریکائی ها رابطه داشته احد الناسی از مردم و طیفهای سیاسی فکر نمی کردند فقیه با عبا و عمامه و تسبیح که سر ساعت دوازده سی دقیقه برای نماز ظهر از خانه خارج می شد و کسبه کوچه و بازار سوق الحویش وقتی خمینی را می دیدند می دانستند که ساعت دوازده و سی دقیقه است اهل نماز و مسئله و شکیات و سهویات بود و سالیان دراز برای مجتهد شدن دیگران درس می داد که مجتهد شوند تا بر سر نوشت مردم حاکم شدند مو را از ماست بکشند وعدالت را برقرار کنند که دست چه دزدانی قطع شود ودست چه آقازادگانی بر بیت المال بازشود وچنین شد
حالا بیش از سی سال است که روضه خوان ها حاکم مطلق العنان هستند وروضه خوانی را هم ولی امر فرموده اند یا ظهور کرده است و نمایندگان او روز های زلزله را تعیین می کنند و در آینده روزهای طوفانی و سیل را هم پیش بینی خواهند کرد چون جزیره ثبات کاملا نا امن شده است
اگر با زبان روحانیون آشنا باشید معنی زلزله را می توانید بگیرید یعنی چه زمین زیر پای اربابان زر و زور دروغ و دغل لرزیده است و در آینده نزدیک خواهد لرزید. این است معنی زلزله و دعای زلزله را در این رابطه می خوانند و گر نه چرا زلزله بم را پبش بینی نکردند من هم معتقدم زلزله ای در راه است و زلزله شناسان کاخ ولایت ریشتر آن راهم بالای ده درجه تشخیص داده اند و دارند به بقیه علمای بلاد خبر می دهند تا وسا ئل جلوگیری از آن را تهیه نمایند چون ممکن است با زلزله ای اثری از کاخ ولایت باقی نماند واعدامهای بی گناهان هموطنان کرد ومظلومان نمی تواند جلوی آن را بگیرد و مسلما ریشتر زلزله را افزایش خواهد داد و شش نفر از اعضای خانوادهای مجاهدین خلق را هم به خاطر دیدار فرزندانشان در اشرف محکوم به اعدام کرده اند این است همان عدالتی که وعده اش را داده بودند.
از آمریکا و فرانسه و ژاپن هم برای جلوگیری از وقوع زلزله مرتب کمک می خواهند و رئیس جمهور یکصد میلیونی برای جلوگیری از وقوع زلزله دلخراش بارها به نیویورک سفر کرده است و همه هم می گویند رئیس جمهور هیچ کشوری در آنجا نیست چرا می روی اما رفته و التماس دعا دارد در حالی که در تهران می خواهد دهان استکبار جهانی را خورد کند در آنجا کفار را ا را به چلوکباب وخاویار دعوت می کند و پیام دوستی ولی فقیه را به اعضای شورای امنیت می رساند. چه حقارتی را باید بکشند برای برمسند قدرت بودن
فقها عالمان دین ودنیا روضه خوان های دیروز ومجتهدین صاحب رساله و بی رساله امروز امام جمعه ها حکام شرع آقازاده ها وهزار فامیل پادشاهان تازه به دوران رسیده عبا به دوش دارای خدمه و فراش باشی صاحبان چاههای نفت و گاز و معادن صاحب زندانهای مخوف وشگنجه گران بیرحم خدایان زر و زور و صاحب جان بیگناهان ومظلومان وصاحب بالاترین اعدامها از مردم مسلمان ایران وآباد کنندگان گورستانها اینها را به کشورهای دیگر می خواستید به اسم انقلاب اسلامی صادر کنید
در این سی سال چند نسل زن ومرد پیر وجوان شهری وروستائی با سواد وبیسواد را پای جوخه های اعدام و تیر باران و یا سنگسار و قطع عضو ارشاد نمود ید
یا در جنگ برای آزادی قدس به بهشت فرستادید البته با اسلحه اسرائیلی وکلید بهشت تایلندی بر روی مین مجبور به خوردن شربت سکنجبین شهادت نمودید
یا بخاطر فقر و فحشا و ناامنی و تحت تعقیب بودن و گریز از طناب دار خانه بدوش روانه اقصی نقاط جهان شدند می بینید در کمپهای پناهندگی چه می گذرد آیا این افتخار است و می ارزد برای چند روز خدائی کردن
از جان مردم چه می خواهید؟ مردمانی که اعضائ بدنشان را می فروشند بمب اتم به چه کار آنها می آید؟ و چگونه بگویند به چنین ولی با عبا وبی عبا نیاز ندارند؟
حوادث غیر مترقبه برای ولی فقیه که می خواهد در مشارکت جهان سهم داشته باشد حتمی است و مردم زلزله سال گذشته را تکرار خواهند کرد آخوندهای زلزله شناس فقهای بیرحم وشقاوت پیشه بار وبند یل را ببندید که ممکن است بعد از زلزله چادری در هیچ گوشه ای از جهان برای اطراق پیدا نکنید
ضربه ئی که خمینی وخامنه ای با تسبیح وسجاده عبا و قبا تابه حال بر اعتقادات مردم زده اند هیچ ضد مذهبی نزده است
این است نتیجه ولایت فقیه، یعنی حاكميت خدعه و نیرنگ .

هشتم خرداد 1389.