گروگان گیرهای نا شناس ؟ وارونه گوئی یا تملق گوئی صداي آمريكا

سايت صدای امریکا كه بطرف بیت خامنه ای برنامه پخش میکند تا مبارزه با تروریسم موثر واقع شود در روز 20 ارديبهشت91 در يك برنامه مفصل با عنوان« تلاش سازمان مجاهدين خلق براي خروج نام خود از فهرست گروه هاي تروريستي آمريکا» كوشيد تا همه برچسبهاي آخوند پسند را به مجاهدين بچسباند تا هم رضايت خامنه اي را بدست آورد و هم در راستاي خدمت به خواستهاي اربابان خود هشدار دهد كه مبادا مجاهدين را از ليست گروههاي تروريستي آمريكا خارج كنند. برچسبي كه درسال 1997 توسط وزارت خارجه آمريحا براي جلب رضايت ملايان به مجاهدين چسبانده بودند و همگان به اين واقعيت معترفند. صحنه عجيبي بود كه صداي آمريكا نقش رسانه جمهوري آخوندي را بازي ميكرد و با دروغ  و تحريف و تزوير هرچه ميخواست توليد ميكرد.
  وارونه گوئی صدای آمریکا برای توجیه سرکوب بیرحمانه با تانکهای آمریکائی در اشرف محاصره شده است . قرار بود به عراق حقوق بشر بیاورند مالکی را از هواپیمای جنگی بر عراق مسلط کردند که دست ساز خامنه ای  و سپاه قدس میباشد. در عراق حکومتی دست نشانده ولایت فقیه حاکم شده که فقط با کشتار بیرحمانه در قدرت مانده است و هر روز خون میریزد و همین رفتار در لیبرتی و اشرف نشان از تفکر کسانی هست که در قدرت و بر سر چاه نفت نشسته اند  .
 
خامنه ای سردسته  تروریسم بین المللی برای جهانیان شناخته شده است و دستانش به خون صدها هزار نفر آغشته .
بیش از چهار صد و پنجاه عملیات تروریستی در خارج انجام داده  ودر دادگاه میکونوس تحت تعقیب قرارگرفته است.اگر میخواهید جای قربانی را عوض کنید باید فکر تازه ئی را ابداع کنید شیوه های کهنه دردی  از خامنه ای وهمدستانش دوانخواهد کرد.
 
مشکل اینست كه آخوندها و نوکرانشان مجاهدین خلق را آمریکائی میخواندند و هزار هزار زنده بگور میکردند.
صدای آمریکا مجاهدین خلق را حامی گروگانگیرهاي ولايت فقيه میخواند . شاهد هم از غیب میرسد. جان لیمبرت گروگان سابق آمریکا كه از همان دوران گروگانگيري لابی رژیم قرون وسطایی شد.
 
اي كاش صداي آمريكا محاکمات قاضي شرع محمدی گیلانی و اسداله لاجوردی را پخش ميكرد و قضاوت را بعهده مردم ميگذاشت . سی و سه سال آخوندهای عمامه دار و کراواتی، همه رنگ بازی کردند تا مجاهدين را با مارك آمريكايي و در پرچم آمريكا قتل عام كنند و از سوي ديگر در ليست تروريستي آمريكا قرار دهند و هنوز از همسويي و همكاري صداي آمريكا برخوردار باشند. اين مواضع صداي آمريكا توهین به شعور مردمي بپاخاسته است که ميروند تا ملاهاي جنايتكار را بگورستان تاریخ ببرند .
فقر فرهنگی در  صدای امریکا و همسويي و اتحاد عمل گردانندگانش با رژيم ولايت فقيه چنین تولیدات ننگينی بدنبال دارد ، و اين درحالي است كه دادگاه استيناف واشنگتن پس از بررسي همه اينگونه ياوه ها و بافته هاي دروغ دليلي براي در ليست ماندن مجاهدين نيافته است و از وزارت خارجه آمريكا از دو سال قبل خواستار بازبيني و تجديد نظر در اين برچسب ناچسب شده است و وزارت خارجه هم اخيرا با مشروط كردن اين بازبيني به يك مسأله سياسي و خروج  مجاهدين از اشرف نشان داده است كه كاملا دستش خالي است و مسأله اصلا تروريسم نيست.
با توجه به اين واقعيتهاست كه دست صداي آمريكا و گردانندگانش به خوبي رو مي شود و نشان ميدهد كه چگونه به هر خس و خاشاكي متوسل ميشود، لابيها و ماموران رژيم ، باندمغلوب رژيم كه به خارجه ديپورت شده اند را به خدمت ميگيرد تا با هر دروغ و دغلي براي ابقاي برچسب تروريسم بر مجاهدين تلاش كنند و يقه بدرانند. در حاليكه ميدانند هفت سازمان امنيتي و اطلاعاتي آمريكا تك تك مجاهدان اشرف را اسكرين كرده اند و در يك موضعگيري كه در نيويورك تايمز هم انعكاس يافته است اعلام كرده اندكه حتي يك نفر نيافته اند كه متهم به تروريسم كنند.
 
دروغ سازی صداي آمريكا برای چیست؟ در پس این صحنه ها چه میگذرد؟
آخوندها در نماز جمعه همین تصور را داشتند که هر چه میگویند عوام الناس باور میکنند . اما به زودي دريافتند كه مردم در کوتاه زمان خمینی را از ماه به چاه کشاندند. تا جايي كه ديگر آخوندها از مردم ميهراسيدند ، از خانه هایشان بیرون نمی آمدندو از ترس جانشان در محاصره پاسداران بودند . آري با چنین فلاکتی روبرو شدند .

 
ترس و وحشت آخوندها از عکس العمل و واكنش مردم است كه جهانيان آن را در قيام مردم ايران در سال 88 ديدند و اين در حالي بود كه مردم ايران شعار ميدادند «اوباما اوباما با اونهايي يا با ما» و رژيم به خوبي پيام را گرفت. بدينجهت آخوندهاي حاكم به التماس و درخواست و دخیل بستن به از ما بهتران مشغول شدند که مجاهدین خلق را در محاصره دشمنان گوناگون از لیست خارج نکنید . اگر دليل و مدرك نداريد ما براي تان توليد ميكنيم و دروغ بهم ميبافيم و به نام سند تحويل تان ميدهيم. تا به عنوان مدارك محرمانه در صندوق خانه داشته باشيد. صداي آمريكا چه رذيلانه به آنها لبيك ميگويد و دروغها را بازنشخوار ميكند و ماموران آخوندپسند را به خط ميكند . راستي بگوييد از کدام زد و بند موفق بیرون آمده اید؟ که حالا شیپور ولایت را از سر گشادش میزنید. مردم و مقاومت ایران تا به کی مرغ عزا و عروسی باشند؟
مجاهدين خلق  و اشرفيان قهرمان را اول با برچسب تروريسم زیر تانک و هاموي و بمباران در تباني و معامله با رژيم ولايت  له میکنید بعدا بدنبال سند جرم میگردید؟ همه دنیا گروگان گیران را میشناسند که بودند و از کجا  و به چه منظور آمده بودند . شما در اتحاد با پدرخوانده تروريسم و گروگانگيرهاي شناخته شده دنبال مدارك عليه مجاهدين در ماجراي گروگانگيري ميگرديد؟  
 
دربرنامه های صدای امریکا هم رازی  نهفته است . آنروزها اخوندها با گردوخاک میخواستند راز گروگانگیری را مبارزه با امپریالیسم جلوه دهند و صحنه گردانان از ترس روشدن دست خود راه فرار به جلو را انتخاب کردند.چون سابقه ملاها برای مبارزه  با استکبار هم خوانی نداشت . چون نوکران ساواک و سیا بودند .
 
آیا بعد از سی وسه سال هنوز گروگانگیر ها برای صدای امریکا ناشناس هستند ؟
موسوی خوئینی ها که نماینده او همین حالا در مذاکره با آمریکائیهاست طراح گروگانگیری سفارت بوده است که بعدا به دانشجویان خط امام مشهور شدند و امروز نادم و نماينده اش از نوکران آمریکائیها شده و التماس و درخواست میکنند تا مجاهدین خلق را از لیست خارج نکنند. وگروگانگیرها و طرفداران آنها همانها هستند که میگویند ویدئوی شهادت ندا آقا سلطان ساختگی است. آنها درصدای آمریکا برنامه ساز هستند و سرشان را در برف فرو کرده اند .
این محلل های سیاسی و خط امامی و مجاهدین انقلاب اسلامی که با دو سوال و جواب حکم اعدام مجاهدین خلق را بخاطر وابستگی به آمریکا میدادند همگی امروز سر در اخور ولایت مطلقه دارند و برای جلوگیری از فروپاشی این نظام آپارتاید کارمیکنند.
 
وقتی اخوندها با زدوبند و موج سواري انقلاب را دزديدند و بر تخت نشستند همه مخالفین را ضد انقلاب میخواندند. حالا که کفگیر گروگانگیری به ته دیگ ولایت خورده و عبای ولی فقیه لای در گیر کرده  قربانیان را طرفدار گروگانگیری میخوانند .
درحالي كه آخوندها در روز روشن در سراسر ایران مبارزين و آزاديخواهان میکشتند و ترور میکردند و سر داریوش فروهر و پروانه فروهر را در خانه شان میبریدند، مماشاتگران و متحدين رژيم اما مجاهدین خلق را در لیست تروریستي آمريكا ميگذاشتند.
آيا میخواهيد جای قاتل و قربانی را عوض کنيد؟ نمیتوانید کما اینکه خمینی هم نتوانست. او میگفت خودشان خودشان را شکنجه میکنند تا ما را بدنام کنند .
تملق گوئی پدیده تازه ئی نیست، آنهم در ایران نفت خیز که بیش از یک قرن است چشم همه کمپانی ها به آن خیره شده و دلالهای رنگارنگ را بخود مشغول کرده است . برای بدست آوردن طلای سیاه چه جنایتها وخیانتها مرتکب شده اند .
مسئول  اعدام دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی دکتر مصدق آمریکائی ها بودند. چرا که اگر کودتا 28مرداد را انجام نميدادند دکتر فاطمی هم اعدام نمیشد و مردم ایران هم دچار چنین سرنوشت سیاهی نمیشدند که ملای قرون وسطائی خودش را صاحب ایران بداند و برای خاموش نمودن هرگونه اعتراض و صداي مخالفی سفارت آمریکا را به بهانه اسناد جاسوسی اشغال کند .      
 
آخوند ها محصول سه دهه زدوبندهای پیدا و پنهان میباشند
خود کرده را تدبیر نیست .
امریکائیها بخاطر منافع اقتصادی و سیاسی و کمر بند سبز در برابر شوروی سابق طالبان فیضیه و مدرسه حقانی را بر سرنوشت مردم مسلط نمودند و اسناد و مدارک بسیاری در رابطه با خمینی، سید محمد بهشتی و مرتضی مطهری و موسوی اردبیلی و... منتشر شده است تا آنها را سخنگوی انقلاب ضد سلطنتی نمایند . آمریکائی ها محلل آخوندها شدند و صدای امریکا امروز در  ادامه همان راه طی شده گام بر میدارد که باندهای سرکوبگر را از جنایات انجام شده مبرا کند و لباس عدم خشونت را بر آنها بیاویزد .
 
امریکائیها مشاورینی دارند که سر سپرده عمامه داران هستند.
گفتگوی تمدنها جواب نداشته و هم اکنون بر سر سه میز جداگانه با آمریکائیها هستند. خامنه ای  و احمدی نژاد و دیگری
 اصلاح طلبان قلابي یعنی پاسداران خط امامی . اولین خواست هر سه جناح، سرکوب مردم و مجاهدین خلق است میگویند اینها مانع رسیدن به هدف میباشند.
کشتار مجاهدین خلق در اشرف و محاصره داروئی و پزشکی و... آنان نشان از آینده وحشت آور فردای مردم با همین باندها ست
از کوزه همان برون ترواد که در اوست. خلق و خوی وحشی گری در این باندها نهادینه شده و از التماس و درخواستهایشان از آمریکائیها پیداست که همگی خواستار سرکوب هستند.
 
سرکوبگر متمدن  نمی شناسیم .
پیام زندان سازي در لیبرتی  و پیام صدای آمریکا مثل روز روشن است. میخواهند به خاطر ترسی که بجان ملاها افتاده از آنها دل جوئی کنند تا رفع کدورت شود .
همانها که با لباس حقوق بشر پشت تانکهای آمریکا هزار زخمی و دهها کشته در اشرف بجا گذاشتند و با محاصره پزشکی و دارویی اشرف و لیبرتی فاجعه آفریدند به کمک گروگانگیرهای سفارت شتافتند و اشرفیان را به گروگان گرفتند. صداي آمريكا سخنگوي آنهاست. اینست حقوق بشرآمریکايي و مدرنیته اي که در راه است.