اینطوری میخواستید با امپریالیسم مبارزه کنید ؟محسن کدیور : وزارت خارجه امریکا با تصمیمی سر نوشت ساز مواجه است تصمیمی که می تواند یک حرکت دموکراتیک ملی را متوقف یا حمایت کند ... موج سوارانی که می خواهند از نمد این جنبش کلاهی برای خود بسازند ...نمونه کامل چنین گروهی سازمان مجاهدین خلق است که توسط دولت امریکا بعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است .


سازمان مجاهدین خلق فاقد پایگاه سیاسی ویا حمایت مردمی قابل اعتنا در داخل ایران است در حالیکه سیاستمداران واشنگتن سعی در اعمال فشار بر همتایان تهرانی خود در مسائل هسته ای را دارند باید از اقداماتی که موجب صدمه به اعتماد ودوستی دراز مدت بین مردم دو کشور خواهند شد دوری جویند بیرون اوردن مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی ...حتی دولت جرج بوش با همه اشتباهاتش ... می دانست که خارج کردن مجاهدین خلق از لیست تروریستی حرکت خطرناکی ..مردم ایران چنین حسابگری غیر اخلاقی را نه فراموش می کنند ونه میبخشند خاطرات تلخ سیاستهای امریکا در قبال شاه ومصدق هنوز فضای روابط ایران وامریکا را زهراگین می کنند ...کدیور خودش را مصدق ومجاهدین خلق را بجای شاه گذاشته است اما مجاهدین خلق در قدرت نبوده اند واین شاهان عمامه دار بودند که بر اریکه قدرت تکیه زده بودند ودهها بار بخاطر نقض حقوق بشردر سازمان ملل ترور ها واعدام های دودقیقه ای را محکوم کرده اند .نامه سراسر خواهش وتمنا از وزارت خارجه امریکا که ای سیاستمداران امریکا نکند مجاهدین خلق را ازلیست تروریستی بیرون بیاورید این بیانیه نویسی همان کاری است که هوشنگ امیر احمدی سالها به ان مشغول بوده اما شیخ میخواهد بخت خودش رابیازماید وحال که در قدرت سهمی ندارند وچانه زنی از بالا جواب نداشته است یاد حقوق بشر ودموکراسی افتاده اند که ممکن است در اینده پایمال شود ونمیگوید خود همینها که امروز سینه چاک ازادی شده اند قاضی شرع دادستان وبازجو واطلاعاتی وپاسدار وشکنجه گروچماقداران همیشه در صحنه حزب اله بوده اند وحالا که به فرنگ امده اند ازقر بانیان دیروزشان طلبکار شده اند که چرا نمیگذارید دوباره ما بقدرت برسیم ودر این رابطه دست به دامن امریکائی ها شده اند که ما را به قدرت برسانید. مگر تا دیروز نمیگفتید امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند پس چطور شد که از جورج بوش قدر دانی هم می کنید و نامه سراسر تملق وچاپلوسی خواستار دخالت مستقیم برای سرکوب یعنی دخالت مستقیم خارجی درسر کوب گروهی که شما از انها خوشتان نمی اید وهزارن نفر از انها را در دوران طلائی امام به جوخه تیرباران سپرده اید .


شما برای تبلیغ وتدریس اسلام فقاهتی به امریکا رفته اید یا برای لابی گری.


با این نامه معلوم میشود تدریس پوششی برای همین کارها میباشد ایت اله راسپوتین هم قبل از انقلاب بگفته دکتر یزدی به امریکا رفته بود واش ولایت فقیه را می پخت و.بجث دیگری است .


این نامه مسائل جدید دیگری را در پشت پرده نشان میدهد که باید همه طیف ها مواظب این کارگشتگان هفت خط باشند در حالیکه تسبیح می اندازند و ذکر یامفت میگویند زنجیرهای نوئی را به پای مردم ستمدیده ایران نبندند .این بود مبارزه ضد استکباری خط امام که برای حفظ قدرت به التماس و درخواست نزد شیطان بزرگ رفته اید


که مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خارج نکنید عجب رابطه تنگاتنگی پیداکرده اید محض رضای خدا اینکارهای خیر را انجام میدهید ...اینست سرنوشت موج سواران ولایت یا باید برای انگلیسی ها کار کنند یا در خدمت امریکائی هاو...حال که اقای کدیور شما در جای امن هستیدومخالف ترورسیم هم هستید چرا به وزیر خارجه امریکا نمی گوئید چه کسانی به دستور خامنه ای در حرم امام رضا بمب گذاشتند ودهها نفر را کشتند چرانمیگوئید کشیشهای مسیحی را اطلاعاتی ها سلاخی کردند بگوئید .صدها ترورکه در داخل وخارج انجام شده به دستور خامنه ای انجام شده است البته اگر مصلحت میدانید پرده ها را بالا بزنید که دکتر کاظم سامی را چه جانیانی سلاخی کردند کسیکه مخالف تروریسم است نمیتواند در برابر تروریسم دولتی سکوت اختیار کند .مقاومت دربرابر دبکتاتورها حق هر ملتی است وجهان هم این مقاومت رابرسمیت شناخته است ومجاهدین خلق از متن جامعه ایران برخاسته اند.دارو دسته هیتلر در فرانسه دوگل را تروریست میدانستند.


.


شما هنوز فکر میکنید مردم عوام هستند ونمی فهمند ومیتوانید بر منبر بروید واسمان وریسمان را بهم ببافید سی دوسال است مردم ایران انچه را باید ببینند دیده اند ودروغهای اخوندها چشم وگوش مردم را باز کرده است .خمینی مقتدای شما وقتی در عراق وپاریس بود پشه را نمی کشت ومیگفت جان دارد اما وقتی به قدرت رسید به پیر وجوان و دختر وپسر سیزده چهارده ساله هم رحم نکرد .وروی مغول وچنگیز را سفید کرد .وطشت رسوائی خمینی در جهان توسط مجاهدین خلق بر زمین افتاده است .بگذارید خبر جدیدی برایتان نقل کنم .در دستگیری های یکی دوسال اخیر بازجو های خامنه ای به زندانیان سیاسی سابقه دار راجع به کشتار دهه 1360 گفته اند خمینی پیر بود ونمی فهمید والت دست میشد وخدا لعنت کند لاجوردی را که خمینی را گول میزد . دیگر از امام خمینی خبری نیست واوراتنها به اسم خمینی نام میبرند .وپخش تلویزیونی اتش زدن عکس خمینی را در همین رابطه باید دید.اما سئوالی برای من پیش امده است بعد ازسوار بر خر مرادشدن همینطوری کیلوئی میخواهید قضاوت کنید. فرق شما با محسنی اژه ای چیست او سواره نظام است وشما پیاده نظام هستید .میگویند شما را موسوی خوئینی ها به امریکا فرستاده است .او در نوفلوشاتو محرم اسرار بود ومیداند که چکار باید بکند تا دل یار را به دست یباورد .ونقش احمد چلبی را به شما داده است درخواست شما دیگر چه چیزهائی بوده است وراجع به پایگاه اجتماعی جریانات دیگر چه گفته اید همه نامه ها وروابط خودتان را شفاف بگوئید تا مردم بدانند چه شده وبازار ضد امپریالیستی خط امام کارش به کجا کشیده است چطور امریکائی ها را محرم شناخته اید با انها به راز ونیاز نشسته اید این را هم باید بحساب مبارزه ضد امپریالیستی خط امام گذاشت .یا شبیه کیک وکلت است مهاجرانی انگلوفیل است وکدیور...شیخ محسن کدیور یکی از اخوند هائی هست که اگر قدرت داشته باشد بازهم مجاهدین خلق را با اتهام زدن سینه دیوار میگذارد وهمدست مالکی است وبا دستور از بالا وارد شده است بی ارتباط با سرکوب ومحاصره مجاهدین خلق در عراق نیست تقسیم کار کرده اند . مخالف خشونت هستند اما در مورد مجاهدین خلق حداکثر خشونت علیه انها رادر خارج هم از امریکائی ها ومزدوران عراقی میخواهند .دادگاههای بیطرف اروپا مجاهدین خلق را تروریست نمیدانند اما شیخ مفت خور فتوای خودش را در مورد انها همانند خامنه ای داردوبنظر میرسد بریده ئی است که حالا هوس باز گشت به ایران دارد ومیخواهد پیش قسط انرا از جیب مجاهدین خلق بپردازد . از نوشته هایش نشان میدهد که چکاره است و دوسره بار میکند نگران رژِیم قرون وسطائی است ولی خودش را میخواهد مخالف جلوه دهد تا بهتر نقش بازی کند از قرار معلوم در این سی سال به انچه ارزو داشته نرسیده است وتلاش میکند با رفتن پیش اربابانش با دست پر وارد بازار سیاست شود این باندها بجز خودشان بقیه را وابسته به امریکائی ها میدانستند وفرزندان دلیر مردم ایران با همین اتهام گروه گروه بجرم ناکرده اعدام میشدند خمینی یکی از بزرگترین زدوبند چی های جهان بود وبرای اینکه طشت رسوائی او از بام نیفتد اتهام میزد وبدنبال ان زندان وشکنجه واعدام وحالا بعد از سی سال یکی از نوکرانش مستقیم پیش ارباب خمینی رفته است وبه دریوزگی مشغول است واز کلینتون با خواهش والتماس میخواهد مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خارج نکنند چون جنبش ضربه پذیر میشود شیخ خودش را صاحب جنبش ازادیخواهانه میداند وسخنگوی ان هم در امریکا شده است .برای هر کسی که با سیاست اشنا است روشن است که چرا این مرتجع وهمدست سر کوبگران یک راست به امریکا رفته است تا بگویند ضد امریکائی نیستیم وغلط کرده اند که از دیوار سفارت بالا رفته اند.این ها برای امریکائی ها خودشان را لوس هم میکنند ومنافع انها را هم در نظر میگیرند که رهنمود میدهند وکار میکنند وحالا دم خروس از زیر قبای ملا بیرون زده است اینها سالها است که بااز ما بهتران رابطه دارند و یک شبه این اخوند به اینجا نرسیده است باید از او بخواهیم بگوید در چه زمینه هائی تا بحال رهنمود داده است .


این ملاهای هفت خط مفت خور را باید از رفتارشان شناخت نه از ادعاهای پوچ ودهان پرکن اخوندی.


اگر سر سوزنی مردم دوست بودند سی سال با این رژیم تروریست ضدبشر کار نمیکردند وحالا بر سر تقسیم غنائم دعوایشان شده است ومیخواهند از جیب مخالفین خرج کنند راستی اخوند چرا توبه پاکستان وافغانستان برای تبلیغ نرفتی رفته ای دربلاد کفر چکار میکنی لابی شده ای ومیخواهی همان کاری رابکنی که ایت اله راسپوتین انجام داد.بغیر از خودتان وجناح هار رژیم بقیه تروریست هستند .اسم ببرید ایا میلیونها نفرکه در سراسر ایران شعار مرگ براصل ولایت فقیه سردادند وروی عکس خمینی وخامنه ای رژه رفتند تروریست هستند . شما سخنگوی کدام جنبش هستید .همان جنبشی که سی سال است از تن ان خون بر زمین میریزد . یا مثل ایت اله راسپوتین که سر در اخور ساواک وسیا داشت و در تدارک کارهای پشت پرده هستید چه کسی شما را به این ماموریت فرستاده است وبه امریکا اعزام شده اید تاانجام وظیفه کنید و از دست اوردهایتان دراین سی سال حفاظت کنید.خمینی با زد وبند امده بودومیخواست انقلاب را به جهان صادر کند ومرتب هم دستور العمل صادر میکرد واصلا نمی گفت در پشت پرده چه گذشته است هنوز بعد از سی دو سال هیچ کدام از جناح ها ودست اندرکاران ازموده راجع به نامه خمینی به کارتر حرفی نمیزنند چون ممکن است پرده ها بالا برود وتخت ولایت از بنیان نامشروع شود .بعضا هم خود را به کوچه علی چپ میزنند.


خمینی نهادی را هم بعنوان صدور انقلاب درست کرده بود .وروضه انرا هم خودش وهم شاگردانش میخواندند واینهم یک وسیله تبلیغی بود.


وقتی میخواستند بر پیکرنحیف بی خانمانی شلاق بزنند و زور بازوی خودشان رانشان دهند از خانه خراب کردن تا ویران کردن گورستانها ی مخالفان هم دریغ نداشتند .اما پیام حاکمیت ارتجاع برای مردم ایران فقر و سر کوب زندان شکنجه و تیر باران ومرگ بود وبس ونتوانست مردم سایر کشورها را بفربید واخوندها از این مسئله بسیار گزیده هستند که حتی در عراق مالکی شیعه جنایتکار که با تانکهای امریکائی به قدرت رسیده است نمیتواند یر مردم عراق حکومت کند ورفتنی است .نسیم ازادی در خاورمیانه وزید ودیکتاتورها فهمیدند نمیشود صاحب سرزمین خدا دادی شد و برای همیشه با کشتاردر قصرها ماند که از پول نفت برای خودشان امنیت بسازند


هر حکومتی بر دوپایه استوار است یکی مردم و دیگری روابط خارجی.


اخوند ها مردم راکه نداشتند وبا خارج روابط نفتی بود . .با پول نفت مردم را سر کوب میکردند ومیخواستند همین وحشیگریهارا به عنوان انقلاب نیزبرای مردم دیگر کشورهاصادر کنند.در سی دوسال حاکمیت اخوند ها وبچه هایشان انها خود را صاحب ایران میدانند و باشعار مرگ بر ضد ولایت فقیه هیچ حق وحقوقی جزشکنجه و مرگ یا اوارگی برای دیگران قائل نیستند وخودی ها با سرکوب بیرحمانه برای ولی فقیه راه باز میکنند تاوقتیکه با هم بودند .براحتی اب خوردن حکم اعدام صادر میکردند.


از زمانیکه بر سر تقسیم قدرت وپول نفت دعوا بالا گرفت بخشی را کنار زدند وانها هم نخودی شدند ودر این بین دلالهایشان دوسره بار می کنند و از جبهه مخالفان می خواهندمشروعیت کسب کنند ودرمواقع اضطراری بکمک خامنه ای بروند وبرای او کار کنند تا کار از دست خودی ها خارج نشود وغلامانی را هم برای اینکار به استخدام دراوردند .تا لجن پراکنی کنند.


حسین اخوان توحیدی