دادگاه بدون متهم

اولین بار نیست واخرین بار هم نخواهد بود که دستگاههای تبلیغاتی ملاهای قرون وسطائی ونفت خواران به فرماندهی ژنرال پیاده نظام صادق صبا وبا شرکت کارکنان بخش فارسی بی بی سی بیرحمانه پشت تانکهای اخوندهای انگلیسی مجاهد را زیر می گیرند.
دادگاه بی بی سی مشابه دادگاههای اسداله لاجوردی است که تشکیل می شود و بجرم مجاهدین خلق رسیدگی میکند که چرا مجاهدین خلق در دوران برده داری ولایت فقیه دست به مبارزه زده اندومانع مهرورزی مادام العمر اخوندهای انگلیسی تبار شدند ودلشان میسوزدکه چرا این انسانهای عاقل ودرس خوانده فریب رهبران را خورده اند.وحکم سنگساررا هم با کراوات صادر میکنند.
ضمنا حق پناهندگی مجاهدین خلق راهم میخواهندرعایت کنند.
بعد از حمله تاتارها دادگاه بدون متهم بی بی سی با قضات شرع به صحنه امدند که دیدنی وشنیدنی است.
یکی از برنامه های رادیو بی بی سی برنامه نوبت شماست که نظرات شنوندگان را میخواهد بازتاب دهد .والبته محض رضای خدا چنین فداکاری را تدارک ندیده واز زبان اطلاعاتی ها نظرات خودشان را می گویند.مثل روز روشن است که مدعی است میبرد ومی دوزد. از قرار نفت ارث پدری اش هست.
بعدا خواهم گفت چگونه این برنامه خیمه شب بازی را اداره میکنندتا هم نان قندی دموکراسی را بخورند وهم منافع کارتل های نفتی وتسلیحاتی را در نظر بگیرند در دنیای مدرن زندگی میکنیم وکلاه گذاری هم باید متناسب به روز باشد ودیگر دراین دوره وزمانه مثل اخوند های عهد بوق که با قاطر اینطرف وانطرف میرفتند نمیشودمنبر رفت وبر مردم هم منت گذاشت.
هرکدام از این نوع برنامه ها خودش داستان مفصلی دارد مثل برنامه بعبارت دیگر که انرا هم یکی از روضه خوانهای پر افاده بی بی سی پیاده میکند .نگاهی به برنامه نوبت شما میاندازیم از زبان شرکت گنندگان که از همه جا به روی صحنه اورده اند تا نا گفته ای از قلم نیفتاد.بی بی سی خودش را مثل گذشته معیار خوبی وبدی میداند وبا به خدمت گرفتن مواجب بگیران واطلاعاتی ها که از گفته هایشان پیداست میخواهد خط وخطوط زندگی مردم ایران رابه روز تعیین کند.


در برنامه نوبت شما مجری برنامه ستار سعیدی است.ازنروژ:«مجاهدین خلق می خوان اون چسبی که بهر حال الان سازمان تبدیل به فرقه شده ومعمولا اگر این فرقه ها بخوان توی اجتماع برن واز اون جمع خارج بشن رهبرا دیگه نمی تونندکنترلی روی اون نفرات داشته باشند...»
بی بی سی میداندکه وقتی هوادارن مجاهدین خلق در خیابانهای تهران ودر سر چهار راهها نشریه میفروختندلباس شخصی ها با قمه از انها پذیرائی میکردند.بگذریم تا ببینیم کارمردم با اخوندهای انگلیسی به کجا ختم میشود؟
محمد: ازپاریس « زمانیکه سازمان مجاهدین شروع کردند به محدود کردن نیروهای عراق به داخل کمپ عراق به داخل کمپ وبه همین خاطر هم خوب دولت عراق هم به عنوان یک قطعه از سر زمینش میخواد در اونجا حکومت داره تسلط داشته باشد...در مقابلش همانطوری ما در یوتوب دیدیم در مقابلش تظاهرات کردند وبا قلاب سنگ وتیر کمان به سمت پلیس سنگ پرانی کردند...به مقابله با تانکها ونفر برها پرداختند... ودونفر از مجاهدین خودشان را اتش می زنند واین باعث تحریک مجاهدین شد...وقتی اینها حمله کردند وارتش عراق هم علیرغم اینکه به قوانین بین الملل را نقض کرده به سمت این نیروها اتش گشود ودر اینجا می بینیم مقصر سازمان مجاهدین هستند.»
بگفته اطلاعاتی که به روی خط اوردند میگوید عراقی ها نقض قوانین بین المللی را انجام داده اند اما مقصرش مجاهدین هستند عجب دادگاه بیطرفی.
این برنامه یک سناریو تاتر هست که باید روی صحنه بیاید . پرسناژها بسیار گویا هستندکه در قرون وسطا چه میگذشته اثری از دادرسی نبوده است واز قبل حکم صادر شده والبته با تشریفات امروزی. ادامه میدهیم تا ببینیم به چه کشفیاتی میر سیم حالا بی بی سی بداخل ایران بسراغ خانواده یکی از مجاهدین خلق میرود تا حقیقت را از زبان اوبشنود. من فکرکردم که بسراغ خانواده جعفر کاظمی رفته اند که بجرم دیدار با پسرش در اشرف دوماه قبل اعدام شد.
ثریااز تهران« به من اعلام کردند که می تونی برای ملاقات بری.»
(البته نمی گوید چه کسانی اعلام کردند).«بهمن ماه سال ۸۸ برای ملاقات بچه ام امدم ویک سال واندی هم اونجا بودم حقوق بشر بود یونامی بود...»
مجری برنامه ستار سعیدی : شما مسئول این وضعیت را کی می دونید خانم ثریا.
«ثریا مسول را من با توجه به تجربه یکسالی که پشت دربهای اسد یعنی اشرف بودم من مسئول اصلی را خود سازمان میدانم.چرا چون این افراد راکادر نامیده افرادهائی هستند زیر تانکی برای زنده موندنشان برای تبیلغات در جوامع بین المللی میتونه استفاده کنه ویک راه گدائیه از کشته شده نشون برای تبلیغات داره جوامع بین المللی...سازمان خودش بعمد ارتش عراق را تحریک کرد.ما انجا بودیم ارتش عراق وسربازانش را خوب گرفته وزدنش دست وپا شکسته تانکهاشون رو به غنیمت گرفته اسلحه اش رو به غنیمت گرفته سرباز دست وپاشکسته را پشت در گذاشته وتهدید کرده.»
ستار سعیدی مجری برنامه:خوب خانم ثریا برداشت شما اینه که سازمان مجاهدین خلق این افراد روبه گروگان گرفته راه حل چیه ؟
(می خواهند گروگانها را نجات دهند فعلا اخبار تمام شد کار حقوق بشری شروع شده است به سبک ایت اله بی بی سی ثریا خانم راه حل می دهد برای نجات گروگانها که به دست مجاهدین خلق اسیر شده اند)
امیر شما مسئول وضعیتی که در اشرف رخ داده وامکان داره در اینده هم رخ بده کی می دانید.
امیر از سوئد «خوب به وضوح روشن است خوب سر دمدارهای که وقتی غافله (منظورش قافیه است)را تنگ دیدند فرار را برقرار ترجیح دادندالان توکشورهای اروپائی مشغول خوش گذرانی هستند.»
مجری برنامه ستار سعیدی .سردمدارهای کجا اقای امیر.
امیر: «سردمدار گروهک مجاهدین در اصل ستار جون قصد توهین ندارم.»
مجری برنامه ستار سعیدی .خوب خانم ثریا برداشت شما اینه که سازمان مجاهدین خلق این افراد را بگروگان گرفته راه حل چیِه.
(ثریا خانم راه حل میدهد)
ثریا:«حقوق بشر و یونامی بیاد دخالت کنه واقعیتهای درون سازمان رو ببینه...چه جنایتهائی هست از طریق ازاد شده ها.»
دم خروس جداشده ها هستند که بخدمت وزارت اطلاعات در امده اند.
مجری برنامه ستار سعیدی : بسیار خوب صحبت شد ه که سه هزار وپانصد ششصد نفر در اونجا هست که حضور دارند با اینها چه کار میشه کرد خانم ثریا به نظر شما حالا نمیدانم این ستار دلسوز با دوربینش چرا بسراغ خود مجاهدین خلق در اشرف نمیرود.


ثریا:« من نظرم اینکه که اینها خیلی راحته جمهوری اسلامی حدودا دوهزار صد نفرش را خود جمهوری اسلامی اعلام کرده که پذیرا است میتونند با صصلاح به کشور خودشون بر گردندمابقی که موافق نیستند می توانند به کشورهای اروپائی بروندحتی فعالیتهای سیاسی مگه نمی خوان فعالیت سیاسی بکنند تو خود ایران تو کشورهای اروپائی می تونند همین فعالیتها را داشته باشند مشکل خاصی نیست.»
در اینجا صحبتی از خامنه ای و مالکی نیست که عفو بین الملل انها را مسئول این جنایت میداند.
راه حل را بی بی سی گفت برن ایران در زندان اوین فعالیت کنند حالا به وردستش نیما می گوید وبلاگ ها را ببیند. تا خدای نا کرده چیزی از قلم بی بی سی نیفتد.
نیما:ببین ستار توی فضای مجاز ی اونطور که من گشتم پیدا کردم من همیشه میگم برای اینکه ممکنه بخشی از این اظهارات واین واکنشها...پنهان بمونه واسه همین میگم برامون بفرستید اگر چیزی دارید برامون بفرستید.
محمد رزاقی:«از اعضای جدا شده...نوشته ای از همایون کهزادی نوشته این را که نوشته مسئولیت متوجه شخص اقای رجوی است بخاطر اینکه نمیذاره از اردوگاه خارج بشن واگر راست میگه اگه مسئله ای نداره یه روز در این محوطه را باز بذاره تا هرکس خواست بره وهرکس خواست بمونه ببینیم چند نفر می مونند.
واین مسئله رو مطرح میکنه که ایا به نظر شما مقصر دولته عراقه.برای اینکه توخانه خودش هست ومیخواد کنترل داشته باشه وتوخانه خودش داره از شما حفاظت میکنه شما به سمتشون چوب وچماق پرتاب می اندازید وسنگ واون هم این عکس العمل رو نشان می ده.
اما برای مثال یک نقدهائی هم وجود داره برای مثال وبلاگ ایستگاه...علاوه بر اینکه یک نقدهائی هم میکنه به کسانی که دارند این ماجرا را دنبال میکنند واکنش نشون میدن بخصوص توی فیس بوک وتوی بالاترین میگه که یک مقداری این ژستها روشنفکرانه است.
مجری برنامه ستار سعیدی :خوب بر میگردیم به تلفنها اقا رضا از بغداد باهاش صحبت میکنیم وهمچنین با مصطفی در تورنتو(هردو از سربازان گمنام امام زمان)
اقا رضا در حمله ای که اخیرا اتفاق افتاد به روایتی سه نفر وبه روایتی اونطور که مجاهدین خلق میگن بیش از سی نفر کشته شده اند فکر می کنید که ایا دولت عراق حق داشت چنین برخوردی بکنه با ساکنان اشرف.
رضا از بغداد:«خدمتتان عرض کنم که من ضمن محکومیت مسعود ومریم رجوی به عنوان عاملان اصلی این خونریزی در روز جمعه وبعدش من در اطراف زندان ایزوله اشرف بودم به نحوی از انحا وبعضی وقتا از اخبار مشاهدات خودم را میدیدم وقتی میدیدم جوانان ایرانی مردان و.زنان با تفکرات فرقه ای چندین وچند ساله به وسیله چوی وچماق وخنجر وگاها تیرکمانهائی که تیرهاشون از میله گرد بوده ویا با ککتل مولوتوف به سربازها وماشینها نظامی عراق حمله میکردند در حالیکه می توانستند بیایند با عراقی ها صحبت کنند وعراقی ها چیزی بجز اجرای قانون وحقوق مشروع ملت عراق نمی خواستند.»
مجری برنامه ستار سعیدی :به هر حال شما رهبران مجاهدین را مسئول میدانید راه حل چیه.
(چرا از او نمی پرسد تو انجا در کنار اشرف چکار داشتی وبرای چه سالها انجا منتظر نشسته بودی غیر از اینست که ارزو داشتی که مجاهدین بیایند بیرون وهمه را از دم تیغ بگذرانی)
رضا:«راه حل اینست که تنها راه حل نیروهای بین المللی بدون توجه به ابعاد سیاسی مختلف بیایند وتمام نیروهای درون اشرف را از سیستم اون زندانبانها وافرادی که در اونجا هستند جدا کنند وازادانه باهاشون صحبت کنند با خانوادهاشون صحبت کنند وملاقات براشون بزارند وحق انتخاب را بهشون در یک محیط ازاد به دور از حضور فرماندهان فرقه رجوی بدهندیقین بدانید اگر چهار ساعت این زندان درش باز باشد وزندانیها متوجه بشوند که دیگر سران فرقه ای نمی توانند اعمال نفوذ داشته باشند کمتر از صد نفر برای مسعود رجوی بماند.»
(حالا بسراغ مصطفی محمدی میرود که معرف حضور همه هست ومیخواسته برای ازادی مجاهدین خلق انجا را به اتش بکشد)
مجری برنامه:اقا مصطفی نظر شما چیه؟
مصطفی :«دختر من اسیر وگروگان دست فرقه تروریستی مجاهدین در قرار گاه اشرف.»
مجری برنامه:بسیار خوب شما مسئولیت وقایع اخیر را به دوش کی میدانید اقای مصطفی ؟
مصطفی محمدی:«من مسئو لیت این را مستقیما بر عهده خودمسعود رجوی ومریم رجوی وفرشته یگانه عباس داوری فهمیه صدیقه حسینی میدونم...»
مجری برنامه :خواهش میکنم از افراد خاص نام نبرید برای اینکه وضعیت حقوق پیش می اید...راه حل چیه با این افرادچکار میشه کرد به نظر شما ؟
مصطفی محمدی :«تنها راهش اینه که سازمانهای حقوق بشری برند اونجا وبچه ها رو از این قرار گاه اشرف جداکنند...من هیجده بار بعد از صدام رفتم عراق ومدتهای خیلی طولانی اونجا بودم... نتونستم.»
مجری برنامه ستار سعیدی :بسیار خوب تشکر از شما بیننده هائی که نظرهای متفاوتی دارند خواهش میکنیم نظراتشون را بگن ...در سایت بی بی سی نظر بابک را می خوانیم از ایران که :هیچ ادم عاقلی باور نمی کند که افراد به زور سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه مانده باشد.وقتی که این همه نظامی به اردوگاه ریختند اونها خودشون را تسلیم ارتش عراق میکردند.
مجری:اقای امیر شما مسئول وضعیتی که دراشرف رخ داده وامکان داره در اینده هم رخ بدهد کی می دونید ؟
امیر از سوئد:«برای همه ما ایرانی ها خوب به وضوح روشن است خوب سر دمداراهایکه وقتی غافله (منظورش قافیه است )را تنگ دیدندفرار را برقرار ترجیح دادند الان تو کشورهای اروپائی مشغول خوش گذرانی هستند.»
مجری ستار سعیدی:سردمدارهای کجااقای امیر؟


امیرازسوئد:«سردمدارهای گروهک مجاهدین در اصل من حقیقتش ستار جون قصد توهین ندارم ولی می خوام اینه بگم یه مقداری با رافت مسئله را بررسی کنیم ببینیم .الان این به حساب این افراد که قریب ۳۵۰۰ نفرمیشن درسته ماها هیچکدام از اینها دل خوشی نداریم واز این گروهک بدمان میاد... عذر میخوام اینه رومیگم اینها بازمانده وته مانده این سازمانند که ماندن اونجا وخب سردمدارها مسعود خان رجوی همبه عنوان حربه تبلیغاتی از اینها داره استفاده میکنه اونجا...به هر شکلی که امکانش هست این بیچاره ها را از اونجا نجات بدهند.»
مجری برنامه ستار سعیدی :بسیار خوب فکر میکنید با این سه هزاروپانصد نفر میشه چکار کرداقای امیر ؟
امیر از سوئد:«ببخشید از نظر اینکه قدم اول اینه که اینها را مورد حمایت قرار بدن سازمانهای بین المللی کشور متبوع خودمون در حال حاضر حکومت وقت نمی تونه کاری بکنه چون هم اینکه کرد تعرض از طرف خود ماها قرار میگیرند چون از لحاظ سیاسی جایزنیست ایران مستثنی میشه...»
مجری برنامه ستار سعیدی :بسیار خوب تشکر از شما اقای مسعود نظر شما چیه ؟
مسعود :«حساب بچه هائی که اونجا هستند با رهبری جدا کرد .به عنوان کسی که خودم ۵ سال اونجا بودم توی قرارگاه اشزف بودم صحبت من هم الان در رابطه با بچه های اونجاست ونه با رهبری سازمان بچه هائی که اونجا هستند از اونجائی که خودم رابطه خیلی تنگاتنگی داشتم باهاشون توی عملیات بودم ودر تمام چیزها باهاشون بودم انگیزه ی بچه های مجاهدینی که اونجا هستند واقعا مبارزه برای عدالته یعنی اونها کسانی هستند که واقعا عاشق ایرانندومبارزه میکنند فقط وفقط برای عدالت ایران چون اونها معتقدندکه حکومت ایران حکومتی از جانب ...نیست.»
مجری :سلام می کنیم به شاهین از کردستان...نظرتون چیه در مورد وضعیتی که پیش امده؟
شاهین از کردستان عراق :«من بعنوان یک ایرانی ویک کرد من این دیدگاه را دارم که ساکنین اشرف حالا هر ایدئولوژی که داشته باشند...بالاخره ۳۵۰۰ نقز اونجا زندگی میکنه حق زندگی هم داره دولت عراق موظفه در وحله اول ودر وحله دوم ارتش عراق موظفه که اینها را حمایت کنه تامین جانی بکنه تامین امنیتی بکنه ...از نظر انسانی این حرکت را محکوم میکنم وبه جان باختگان به شهدای این جریان تسلیت عرض می کنم ارزو می کنم زخمیهاشون هم هر چه زودتر انشاله شفا پیدابکنه...»
نیما وردست مجری :فرید در فیس بوک گفته کار خوبی کردند منظورش حمله بوده.
مجری برنامه ستار سعیدی:


نیکنام :به اعتقاد من سران مجاهدین خلق باید محاکمه بشوند.
خانم سوری در تهران ونیکنام در المان نظرتان را بفرمائید.
سوری:«همانجوری که تا اوائل انقلاب راه وروششان اشتباه بوده وکلی انسان را به کشتن دادند...»
این برنامه نوبت شما در بی بی سی بود وحالا از گردانندگان این دادگاه من سئوالی دارم چرا همین برنامه را برای سربازانی که درخلیج فارس دستگیر شدند ولباس انها را دراوردند ولباس شخصی به تنشان کردند انجام ندادید؟اگر ریگی به کفشتان نیست وبه دستور اخوندها این خیمه شب بازی را براه نیانداخته اید.صدها اطلاعیه عفو بین الملل وانجمنهای حقوق بشر سراسر جهان در رابطه با مخکوم کردن جنایت مالکی وخامنه ای بر روی سایتها وخبر گزاری هاوتلویزیونهای جهان هست وامروز پنجشنبه کانال چهارم فرانسه بطور مشروح تمام این حمله جنایتکارانه را پخش کرده است . این تعزیه های بی بی سی نشان از حقارت بر گزار کنندگانی است که هنوز هم فکر میکنند تجارت نفت وخون شغل خوب وپردر امدی است.


چرا از کسانیکه در قید حیات هستند سئوال نمیکنیدبه اشرف بروید دوربین را بردارید بپرسید چرا در برابر اخوندهای شرور وقاتل دست به مبارزه نابرابری زده اید که انگلیسها را هم ناراحت کنید ؟ اگر قرار بود مسئله مردم ایران با این خیمه شب بازی ها رفع ورجوع شود دهها باراخوند ها افرادی را از طیفهای سیاسی مختلف به تلویزیون اوردند وهرانچه که جلوی انها گذاشته بودند خواندند اما صورت مسئله کماکان همان بود وهست مردم ایران ملاهای قرون وسطائی را نمیخواهند واخوند ها بدون سرکوب حتی یک روز نمیتوانند بر مردم ایران حکومت کنند ومجاهدین خلق بدون خواست واقعی مردم با اینهمه بلا در سی سال نمیتوانستند خطری برای اخوندها باشند که بی بی سی بکمکشان بیایید.اخبار بی بی سی برای خمینیسال۱۳۵۷ درعراق بودم.بوی الرحمن رژیم شاه می امد . بی بی سی هم ظاهرا وظیفه خبر رسانی داشت اما کار ش پخش تبیلغات برای اخوند ها شده بود واتفاقاتی را که قرار بود بیافتد تبلیغ وپخش میکرد زمینه حکومت سلطنتی ولایت فقیه را می چید.(شبیه رادیو نهضت روحانیت که چندین سال از بغداد پخش میشد وسید محمود دعائی گوینده ان بود) اخبار وتفسیر سیاسی رادیو بی بی سی را سید باقر موسوی ضبط میکرد ونوار انرا یواشکی به احمد خمینی میداد تا برای خمینی بگذارد تا خمینی بشنود اعتراضات مردمی بالا گرفته بود وخمینی با کمک بی بی سی بر موج ان سوار شد ومردم به خیابانها امده بودند وفضای باز سیاسی شده بود وخمینی درهمان سال بمناسبتهای مختلف اعلامیه میدادوبخش عمده جمع اوری اخبار ایران توسط من انجام میشد والبته دکتر یزدی وبنی صدر هم برای خمینی نامه مینوشتند ومسائل سیاسی را برای او میگفتندکه بکدام طرف میرود.
اعلامیه های خمینی را بارها من برای ایران وسایر کشورها می خواندم تا ضبط وپیاده کنند در ایران برای کروبی وموسوی خوئنیها وصدوقی وشجاعی در قم و...میخواندم نکته مهم ولاینحلی برای من بیش از سی سال است که هنوز حل نشده اگر کسی توانست حل کند مرا از ان مطلع کند. اما نکته اینست که وقتی خمینی اعلامیه میداد بلا فاصله بی بی سی همان شب انرا میخواند مثلا راجع به تعطیلی بازار خمینی اعلامیه داده بود. واگر بی بی سی خبر را به اطلاع بازاریان نمیرساند تعطیلی صورت نمیگرفت .وخمینی هم وقتی بقدرت رسید تلافی ان اعلامیه خواندنهاو محبتها را فراموش نکردوکمپانیهای نفتی را از خودش راضی نگه داشت.
سالها است که من در این فکر هستم چگونه اعلامیه های خمینی به دست بی بی سی میرسیده است وبی بی سی هم تابحال منبع خودش را نگفته است که ایا سرویسهای امنیتی به او اطلاع میدادند یا ...
با توجه به این مسئله بفکر افتادم تا این جعبه جاددوئی بی بی سی که قاتل را مظلوم وقربانی را سزاوار کشته شدن میداند را بشناسم وبرای نوبت شماچندین بار کامنت گذاشتم وتلفن خودم را هم گذاشتم وتماس گرفتند تا ما مستقیم روی خط بیائیم همانروز خانمی تلفن کرد وشروع به بازجوئی شبیه ساواک که راجع به این مسئله ولایت فقیه چه فکر می کنید گفتم خوب وقتی من نظرم را در رادیو گفتم شما هم متوجه میشوید گفتند نه اینطوری نیست اول ما باید بدانیم شما موافق با این مسئله ولایت فقیه هستی یا مخالف گفتم مخالف پرسیدند چرا مخالف هستید به انها متذکر شدم وقتی نظرم رادر رادیو گفتم شماهم متوجه خواهید شد باز همان حرف اول که ما باید بدانیم وبه مسئول رادیو بگوئیم انوقت در باره شرکت شما دراین برنامه تصمیم میگیرند.سوال و جواب های بسیاری ومنهم به رازی رسیده بودم که فکرش را هم نمیکردم ومیخواستم تا اخر بروم ولحن را کمی ملایم کردم وبعد از چندین بار تماس گفتند اسم کسی را نیاورید منظورش شخص خامنه ای بود قبول کردم ودر برنامه نوبت شما یا برنامه نوبت خودشان ما را روی خط اوردند چرا با ولایت فقیه مخالفم دلائل خودم راگفتم که دوران برده داری بپایان رسیده است وقتی اسم خامنه ای رابردم تحمل نکردند گفتند میرویم سراغ دیگری وتلفنچی با عصبانیت گفت مگر ما با شما قرار نگذاشته بودیم که اسم نیاورید گفتم دفعه دیگر وتلفن قطع شد این برنامه نوبت شما رادیو بی بی سی است که برنامه سازان میخواهند مردم مستقیم نظراتشان را بیان کنند درحقیقت نظرات خودشان را دسته بندی میکنند واز طریق شرکت کنندگان خط رادیو که متعلق به وزارت خارجه دولت فخیمه است را پیش میبرند.و هزاران شماره تلفن اماده دارند وبه مشتریان محترم زنگ میزنند که امروز میخواهیم مجاهدین خلق را دراز کنیم پای خط اماده هستیدو اطلاعاتی ها وشکنجه گران که دشمنان خونی مجاهدین خلق هستند و دهها هزار نفر ازانها را ترور یا شکنجه واعدام کرده اند به پای رادیو میاورند تا نظرات به اصطلاح مردم را انعکاس دهند. جل الخالق اطلاعاتیها هم اماده ... گرچه کار وکاسبی بی بی سی مثل گذشته رونق ندارد می برید ومی دوخت و هم سینه دیوار مثل اخوند ها میگذاشت میگوئی شغل بدی هست یکطرفه به قاضی رفتن وراضی برگشتن.در حقیقت انگلیسیها معیار بدی وخوبی خودشان هستندومسلما تا چاهها نفت دارند.خون مردم ایران را مباح میکنند .به ملا حسنی گفته بودند مردم نان ندارند بخورند او گفته بود چلوکباب بخورند.
هفته گذشته در برنامه نوبت شما بحث راجع به کشتار در اشرف بود وتا انجاکه من دیدم مسئول کشتاررا خود مجاهدین خلق معرفی میکردند که چرااز عراق خارج نمیشوند وبه اروپا نمی ایند وبیش از دهها بار اسم مجاهدین خلق ومسعود رجوی را بعنوان مسئول این فاجعه معرفی کردند مثل اینکه شعبه وزارت اطلاعات را به رادیو بی بی سی وصل کرده بودند.جهت اطلاع حتی بیمارانی که پاسپورت پناهندگی هم دارند اجازه ورود به اروپا را ندارند چون درلیست تروریستی وزارت خارجه امریکا هستند که باعث وبانی ان انگلیسیها بودند وبی بی سی از همه بهتر میداند.اما ماجرا چیست واقعا بی بی سی دلش بحال مجاهدین خلق میسوزد خوب اگرچنین است میتواند بهرکسی که خواست در اشرف تلفن کند چرا از طرف کسانی صحبت میکند که خون مجاهد را قبل از اعدام میکشیدند بعدا اورا تیرباران میکردند چرا با کسانی صحبت میکرده که پشت درب اشرف میگفتند میخواهند انجا را به اتش بکشند چرا طی سی سال حتی یکبار بسراغ خانواده های شهدای مجاهدین خلق نرفته است ماجرا چیست که از بام تا شام برای اشرف نقشه میکشند.خط سرکوب وکشتار مجاهدین خلق توسط خامنه ای و مالکی و...ادامه داردمیخواهند تقصیر انرا بگردن خود مجاهدین خلق بیاندازند .ومی گویند چرا بیرون نمی ایند همین جنایتکاران سالهاست پشت درب اشرف اماده خروج مجاهدین خلق بودند تا همه رابا ماشینهای انفجاری و...به خاک وخون بکشانند و از دم تیغ بگذرانند وچون نتوانستند با جو سازی چنین جنایتی را پیاده کنند مستقیما با تانک وزرهپوش بداخل اشرف امدند وجهان در قرن بیست ویکم چهره خامنه ای ومالکی را دید وبی بی سی بسیار ازرده شده است. قبل از جنگ همین اطلاعاتی ها دسته جمعی اعلامیه امضا کرده بودند که بمب اتم عراق در اشرف هست وبه امریکائی ها وانگلیسی ها خط بمباران را داده بودندو...اینها هم برای کشتار مجاهدین خلق کار میکنند وهم برای کشته شدگان اشک تمساح میریزندبقول معروف دوسره بار میکنند.در سالهای گذشته همین مامورین اطلاعاتی درکافه ها ی پاریس جلسه میگذاشتند و احسان نراقی وجهانگیر شادانلو ومسعود خدابنده و... که گاو پیشانی سفید هستندخودشان را اقوام واشنایان مجاهدین اشرف معرفی میکردند که میخواهندانها را از دست فرقه وسکت وگروهک نجات دهند ورادیوبی بی سی هم خبر انرا پخش میکرد تا زمینه کشتار دسته جمعی انهارا بچینند وانها را بخارج از اشرف بکشاند وهمین اوباش ولائی که ندا را در تهران در برابر چشم مردم کشتند محاهدین خلق را هم ازدم تیغ بگذرانند اما نشد و از قرار کفاف نداده است .بی بی سی وصادق صباهنوزبه دلسوزی به سبک اخوندی ادامه میدهندکه به این میگویند دوستی عمیق انگلیسیها با ملاهای قرون وسطائی.